faelin - Medalhas

Mostruário

Apoiador Soberano
Apoiador da Profecia
Apoiador Quimera
Apoiador Legado
Apoiador Prodígio
Apoiador Mantícora Alfa
Apoiador Infantaria